ANBI

Hieronder vindt u belangrijke gegevens over Stichting De Koran.

Naam van de instelling: Stichting De Koran

RSIN: 8554.57.454

Adres: Postbus 9905, 3506GX, Utrecht
E-mailadres: info@dekoran.nl
IBAN: NL41INGB0006937304
KvK-nummer: 63929805

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de maatschappelijke en religieuze vorming van moslims en niet-moslims, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan: Kernprincipes van de organisatie
Het volledige beleidsplan is onderin deze pagina te downloaden. Het beleidsplan bevat de volgende hoofdzaken:
– Kernprincipes van de organisatie
– Statutaire doelstellingen
– Afwezigheid van winstoogmerk
– Bestemming liquidatiesaldo
– Werkzaamheden van de organisatie
– Werving en beheer van gelden
– Vermogen van de instelling
– Bestedingsbeleid
– Beschikking over vermogen van de organisatie
– Bestuursleden
– Beloningsbeleid
– Beschrijving administratie
– Publicaties

Bestuurssamenstelling: De bestuursleden van de stichting zijn:
– Mohammed Kaddouri, voorzitter.
– Mourad Hafid, secretaris en penningmeester.
– Abderrahmane Ait Ouidirne, algemeen bestuurslid.

Het beloningsbeleid: De bestuursleden hebben géén recht op vergoeding voor hun werkzaamheden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Stichting De Koran oefent de volgende activiteiten uit:
– het schrijven, uitgeven, vertalen en publiceren van boeken en andere publicaties
– het (doen) organiseren van bijeenkomsten, lezingen, cursussen en congressen
– het verstrekken van informatie via alle soorten media
– het samenwerken met andere organisaties.
– en het werven van gelden.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten. Via de volgende link krijgt u meer inzicht in de activiteiten, www.dekoran.nl/activiteiten/.

Balans en staat van baten en lasten: (Zie documenten onderaan.)
Om de prioriteit van de doelstellingen te waarborgen voor de individuele leden van het bestuur en het bestuur als orgaan is statutair vastgesteld in artikel 2.1 dat er geen activiteiten worden ondernomen die winst als hoofddoel hebben. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de organisatie de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. Indien er sprake mocht zijn van binnenkomende gelden, zullen deze ten alle tijden gebruikt worden ten gunste van de vastgestelde doelen.

© 2013 - 2024 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden