Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Beloning voor het lezen van een Koranvertaling

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die één letter reciteert van de koran zal een goede daad en tien goede daden gelijk daaraan ontvangen. En ik zeg niet dat “Alief-Laam-Miem een letter is, maar “Alief” is een letter, “Laam” is een letter en “Miem” is een letter.”
(at-Tirmidhie)

Ik vroeg me af of deze overlevering ook geldt voor iemand die de koran leest in een andere taal om te kunnen begrijpen wat hij leest?

Alle lof zij Allah.

We vragen Allah om jou te belonen voor jouw ijver. De beloning die genoemd wordt in deze overlevering is alleen voor degenen die de Koran lezen in het Arabisch, en niet voor degenen die de interpretatie van de betekenissen lezen in een andere taal. Maar als iemand een vertaling leest van de betekenissen om zo de betekenis te begrijpen en voordeel haalt uit de inhoud van de verzen, dan zal hij hiervoor beloond worden. En zijn beloning is bij Allah, omdat de moslim beloond zal worden voor het lezen van Tafsier (exegese), en een vertaling is Tafsier. Maar er is geen aanduiding dat de persoon die een vertaling leest de beloning zal verdienen zoals in de overlevering vermeld staat. De vrijgevigheid van Allah is immens.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden