Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Beloning voor Koran lezen zonder deze te begrijpen

Zal een persoon worden beloond voor het lezen van de Koran ook al begrijpt hij niet wat hij leest?

Alle lof zij Allah.

De Koran is gezegend, zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou (o Mohammed) hebben neergezonden, opdat zij zullen nadenken over de Verzen ervan, en opdat de bezitters van verstand er lering uit zullen trekken.”
(Hoofdstuk (38) Saad, vers 29.)

Een persoon wordt beloond voor het lezen van de Koran, of hij de betekenissen nu begrijpt of niet. Maar een gelovige zou, op het moment dat hij verantwoordelijk is voor zijn daden, de betekenissen van de Koran moeten verstaan wanneer hij het leest. Als een persoon geneeskunde wilt gaan leren en medische boeken bestuderen, dan kan hij niets leren tenzij hij begrijpt wat er in die boeken staat en deze kennis aan hem wordt uitgelegd. Deze persoon zou ook zijn best doen om het te begrijpen, zodat hij deze kennis in praktijk kan brengen. Dus wat te denken van het Boek van Allah die de harten van de mensen geneest en een vermaning is voor alle mensen? En wat te denken van een persoon die de Koran leest, maar de betekenissen ervan niet begrijpt of overpeinst?

De metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) gingen bij het lezen van de Koran niet verder dan tien verzen totdat zij deze verzen hadden gememoriseerd, de betekenissen ervan begrepen en deze verzen in de praktijk brachten.

Een persoon wordt beloond voor het lezen van de Koran, ook al begrijpt hij de betekenissen ervan niet. Maar hij moet wel zijn best doen om te achterhalen wat het betekent en betrouwbare geleerden zoeken die hij hiervoor kan raadplegen. Als het moeilijk voor hem is om deze geleerden te vinden, dan kan hij betrouwbare exegeseboeken raadplegen zoals de exegese van Ibn Djarier, Ibn Kathier en anderen.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden