Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

De Koran, het eeuwige Wonder

Zoals alle eerdere Profeten met wonderen werden aangesterkt, werd ook de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) met wonderen aangesterkt. Zijn meest indrukwekkende wonder is de Koran. Hiermee heeft Allah de mensheid en de djinn uitgedaagd. Wie twijfelt aan het Profeetschap van Mohammed hoeft slechts met het gelijke aan de Koran of delen daarvan te komen om zijn ongelijk te bewijzen. Niemand blijkt hiertoe in staat te zijn. Er zijn weliswaar pogingen geweest, maar die liepen altijd op niets uit. En aangezien de toenmalige Arabieren die het meest bedreven waren in de taal dit niet konden waarmaken, is het vanzelfsprekend dat niemand dit vandaag of morgen zal kunnen waarmaken.

Het wonder van de Koran beperkt zich niet alleen tot de hogere vormen van taalkunst die hun weerga niet kennen. Het wonder van de Koran is ook te vinden in de manier waarop zijn woorden de harten ontroeren, verzachten en diep doordringen in de ziel.

© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden