Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

De Koran is het Woord van Allah

De Edele Koran is het eeuwige wonder van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) omdat alle wonderen van de Profeten eindigden met hun dood. Behalve bij Profeet Mohammed. Zijn wonder is bewaard gebleven.

Dit eeuwige wonder is het Boek van Allah en uit Zijn Woord blijkt dat (interpretatie van de betekenis):

“De valsheid kan niet van voren en van achteren tot het (d.w.z. tot de Koran) komen.”
(Hoofdstuk (41) Foessilat, vers 42.)

Allah, de Almachtige, bevestigt het feit dat de Koran het Woord van Allah is, wanneer Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als iemand van de veelgodenaanbidders bescherming bij jou zoekt, bescherm hem dan, totdat hij het Woord van Allah hoort.”
(Hoofdstuk (9) at-Tawbah, vers 6.)

“De achterblijvers zullen, wanneer jullie eropuit trekken om de oorlogsbuiten te bemachtigen, zeggen: “Sta ons toe om jullie te volgen.” Zij wensen het Woord van Allah te veranderen.”
(Hoofdstuk (48) al-Fath, vers 15.)

Deze twee Koranverzen tonen aan dat de Koran de Woorden van Allah, de Almachtige, zijn die Hij heeft geopenbaard aan Zijn Profeet Mohammed.
Djaabir ibnoe cAbdillaah (moge Allah tevreden zijn met hem) vermeldde dat de Profeet gewoon was om mensen uit te nodigen tot de Islam tijdens de Hadj-periode en hij zou zeggen:

“Wie is bereid om mij bescherming te bieden, zodat ik het Woord van Allah kan overbrengen voordat Qoeraysh mij verhindert om het Woord van Allah over te brengen?”
(at-Tirmidhie en Ahmad)

Dus de Koran is het Woord van Allah zoals unaniem is overeengekomen door alle moslims.

Dit feit wordt verder ondersteund door diverse logische en tastbare bewijzen, waaronder de volgende:

– Ondanks het feit dat de veelgodenaanbidders vastbesloten en uiterst gemotiveerd waren om zich te verzetten en om de oproep van de Profeet te vervalsen, hebben zij geen enkel vers gemaakt (laat staan één Soera of een heel boek net als de Koran).

Bovendien mogen we niet vergeten dat zij de meesters van de Arabische taal waren, de taal waarin de Koran werd geopenbaard. Zeker vormt dit een definitief bewijs dat de Koran het Woord is van Allah, de Heer van de werelden, en niet het woord van de mens.

– De Koran voorspelde veel onzichtbare zaken en maakte verschillende voorspellingen die allemaal vervuld werden zoals ze voorspeld waren. Een voorbeeld hiervan is dat de Perzen de Romeinen versloegen in één van hun gevechten en de Koran vermeldde deze nederlaag met de voorspelling dat de Romeinen de Perzen zouden verslaan binnen drie tot negen jaar. En dit is wat er werkelijk gebeurd is. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“De Romeinen zijn overwonnen. In het laagste (punt) op de aarde. En zij zullen na hun nederlaag overwinnen. (Dit) binnen een aantal jaren. Aan Allah behoort ( het oordeel over) de zaak toe, ervoor en erna.”
(Hoofdstuk (30) ar-Roem, vers 2-4.)

– De Koran omvat vele wonderbaarlijke wetenschappelijke feiten die pas veertien eeuwen later werden ontdekt. Een voorbeeld hiervan is dat de Koran ons vertelt over een barrière tussen het zoete en zoute zeewater zodat het niet met elkaar mengt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij heeft de beide zeeën ( d.w.z. de zoete en de zoute zee) samen doen komen en elkaar doen treffen. Tussen hen (d.w.z. de beide zeeën) bevindt zich een barrière waardoor zij niet in elkaar overgaan.”
(Hoofdstuk (55) ar-Rahmaan, vers 19-20.)

Na ongeveer veertien eeuwen bevestigde de moderne wetenschap dit wetenschappelijke feit.

– Als iemand het Boek van Allah leest komt hij tot rust, in tegenstelling tot het lezen van de menselijke woorden of geschriften. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“(Dat zijn) degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen.”
(Hoofdstuk (13) ar-Racd, vers 28.)

– De Koran is ook een genezing en het verjaagt de duivels als het wordt gereciteerd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zenden (datgene) van de Koran neer wat een Genezing en Genade voor de gelovigen is.”
(Hoofdstuk (17) al-Israa’, vers 82.)

Het is vrijwel onmogelijk om alle bewijzen te vermelden in dit artikel. Daarom sluiten we af met de woorden van al-Walied ibn ul-Moeghierah die één van de belangrijke leiders van de veelgodenaanbidders van Qoeraysh was. Hij zei het volgende: “Wat kan ik zeggen? Of het nu gaat om proza of poëzie, of de gedichten van de djinns, ik beschik over meer kennis dan enig ander mens. Bij Allah, de woorden van deze man (Profeet Mohammed) kunnen niet worden vergeleken met andere. Bij Allah, zijn woorden beschikken over een charmante zoetheid en een bijzondere schoonheid. De takken van zijn toespraak zijn beladen met fruit, terwijl haar wortels stevig verankerd zijn in een vruchtbare bodem. Het is superieur en het is onmogelijk om het te overtreffen. En het zal alles overwinnen.
(Al-Haakim en Al-Bayhaqie)

Dit is de Koran, het Woord van Allah, die de mensen uitdaagt om met hetzelfde te komen, wat onmogelijk is. De uitdaging is er nog steeds en het onvermogen van de mensheid om deze uitdaging het hoofd te bieden blijft. Dus de Koran is en blijft het eeuwige Woord van Allah, de Almachtige, tegen de wil in van alle tegenstanders en ongelovigen.

www.islamweb.net

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden