Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

De Koran verlaten

Er zijn weleens dagen waarin ik niets reciteer uit de Koran. Wordt dit gezien als het verlaten van de Koran?

Dit is een onthouding, en wat voor onthouding! Als er aan jou dagen voorbijgaan waarin jij niets reciteert uit het Boek van Allah (en jij bent daarvan bewust), huil dan om jezelf.

Want bij Allah, een dienaar wordt niet onthouden van een daad of het duidt op hoever hij van Allah staat (door zijn zonden). Soefyaan ath-Thawrie (moge Allah hem begenadigen) heeft gezegd: “Ik had een zonde gepleegd en werd daardoor zes maanden van het nachtgebed onthouden.”

Dus als jij ziet dat er dagen voorbijgaan waarin het Boek van Allah geen aandeel heeft in jouw dagen, huil dan om jezelf. En vraag Allah, de Verhevene, om vergeving en stel je nederig en berouwvol op tegenover Allah. Want dit komt slechts door jouw zonden tegenover Allah.

Sheikh Mohammed al-Moekhtaar ash-Shanqietie

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden