Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

De Koran

De (Arabische) Koran

De Koran is een Leiding voor de gehele mensheid, een Verkondiger van verheugende Tijdingen en een Waarschuwer. Het is het eeuwige Wonder van Allah. De Woorden ervan weten de harten te ontroeren, te verzachten en tot diep in de ziel door te dringen.

Het Wonder van de Koran is gelegen in Zijn Arabische tekst. Het Arabisch verschilt sterk van het Nederlands, waardoor een letterlijke vertaling onmogelijk is. Daarom zijn de betekenissen bij de nieuwe Koranvertaling zo goed en duidelijk mogelijk weergegeven waardoor de Koran toegankelijker is voor iedereen. Hierbij is uitgegaan van het werk van de grote tafsiergeleerden (d.w.z. exegesegeleerden) zoals imam at-Tabarie en imam Ibn Kathier.

De interpretatie van de betekenissen van de Koran

Omdat veel mensen in Nederland de Arabische taal niet machtig zijn, is het lezen en begrijpen van de Koran in de Arabische taal helaas een onmogelijke opgave voor hen. Hierdoor zijn zij niet in staat om vanuit het Arabisch kennis te maken met het prachtige Wonder van de (Arabische) Koran en zijn zij aangewezen op het lezen van verschillende Nederlandse vertalingen die eerder zijn uitgebracht.

Islamdocent en imam Aboe Ismail heeft in het kader van zijn loopbaan deze vertalingen vaak geraadpleegd. Daaruit blijkt dat de fascinerende boodschap van de Islam en de schoonheid van de Koran daarin niet voldoende tot uiting komen. Het ontbreekt deze vertalingen vaak aan authenticiteit, begrijpelijkheid en leesbaarheid.

Daarom besloot Sheikh Aboe Ismail onder zijn leiding en samen met een aantal van zijn studenten om aan de nieuwe Koranvertaling te beginnen. Dit om te voorzien in de behoefte naar een correcte vertaling en om iedereen de kans te bieden de Koran te bestuderen en beter te begrijpen. Het resultaat is nu vastgelegd in een boek dat uitgebracht is onder de titel: “De interpretatie van de betekenissen van de Koran”.

Deze Koranvertaling is een geweldig middel om uit te nodigen naar Allah.

Sheik Mishari Rashid Alafasy

Wat ben ik toch blij met de uitgave van dit boek, wij hebben lang moeten wachten op de interpretatie van de betekenissen van de Koran.

Sheikh Mamdoeh at-Tamami

Onze broeder Aboe Ismail (moge Allah hem bewaren) heeft deze Nederlandse vertaling (van de betekenissen) uitgebracht om de Nederlandssprekenden met dit Woord van de Heer bekend te maken. Moge Allah hem rijkelijk belonen voor zijn diensten aan de islam en de moslims.

Sheikh Hasan ad-Dahmaanie

Dit werk dient terecht als een goede bijdrage te worden beschouwd op het gebied van da’wah, alsook een verrijking van de islamitische bibliotheek die zulke goede en (met de wil van Allah) succesvolle werken ontbeerde.

Sheikh MOHAMED BOUNISS

Dit is geweldig werk!

Moefti As-Saadiq al-Ghiryaani

Dit is geweldig, mooi en nuttig werk!

Sheikh Zine al-‘Abidine Balafredj

Het is ontzettend belangrijk dat er nu een Koranvertaling bestaat die authentiek is.

Sheikh Sa’d al-Braik

Ik ben erg onder de indruk
van deze Koranvertaling!

Sheikh Bachire Ben Hsan

(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou (o Mohammed) hebben neergezonden.

Sheikh Yasser Aldosry

Moge Allah dit werk zegenen.

Sheikh Abdoel-Hamid al-‘Aqrah

Als wij niet naar dit boek handelen dan komt er een dag waarop het tegen ons getuigt. En als wij wel hiernaar handelen, dan zal het in ons voordeel getuigen.

Sheikh ‘Isaam al-‘Oewayd

Ik beschouw wat de eerwaarde en de ijverige Sheikh Aboe Ismail oftewel Jamal Ahajjaj (moge de Verheven Allah hem bewaren en beschermen, en moge Hij zijn inspanning en streven zegenen) heeft verricht en geschreven als een grote inspanning en dankbaar streven, zijnde het vertalen van de interpretatie van de betekenissen van de Koran en zijn idioom naar de Nederlandse taal, zodat de moslims daar profijt van kunnen krijgen, gezien hij zich heeft gehouden aan de accepteerbare vertaalwijze en de vereiste regels bij het vertalen van de interpretatie van betekenissen van het Beschermde Woord.

Pr. Dr. Waleed Ben Mohamed Ben Abdoellaah Al-‘Ali

(Docent Sharia en Islamitische Studies aan Kuwait University en imam en prediker van de Grand Mosque ( Masjid Al Kabir) in Koeweit)

Dit is echt mooi werk!

Sheikh Khaalid Shoedjaa’

Dit (d.w.z. de Koran) is zeker een Eer voor jou (o Mohammed) en voor jouw volk, en jullie zullen (hierover) ondervraagd worden.

Sheikh Rachid Aboe ‘Abdirrahmaan Ma’mar

Moge Allah jullie middels dit werk tot een middel maken om de Koran te behouden.

Sheikh ‘Adnaan ‘Abdelqader

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden