Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

De Naam van Allah in elk vers

Is er een hoofdstuk in de Koran waarin de Naam van Allah in elk vers genoemd wordt?

Alle Lof zij Allah.

Dit hoofdstuk is het hoofdstuk van ‘al-Moedjadjillah’ (Hoofdstuknummer 58).

Islamqa.com

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden