Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

De nieuwe Koranvertaling

Middels dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van het feit dat er een nieuwe Koranvertaling is uitgebracht door Aboe Ismail & Studenten genaamd: “De interpretatie van de betekenissen van de Koran”.

De Koran is het Boek van Allah, een Leiding voor de gehele mensheid, een Verkondiger van verheugende Tijdingen en Nfl een Waarschuwer. De Woorden ervan weten de harten te ontroeren, te verzachten en tot diep in de ziel door te dringen you can check here. Het Wonder van de Koran is gelegen in de Arabische tekst ervan. Omdat veel mensen in Nederland het Arabisch niet machtig zijn, is het lezen en begrijpen van de Koran in zijn oorspronkelijke taal helaas een onmogelijke opgave voor hen. Om kennis te maken met de prachtige Boodschap van de Koran zijn zij dus aangewezen op de huidige Nederlandse vertalingen.

Islamdocent en imam Aboe Ismail heeft in het kader van zijn loopbaan deze vertalingen vaak voorbij zien komen, en naar zijn mening komt de fascinerende boodschap en schoonheid van de Koran daarin niet voldoende tot uiting. Het ontbreekt deze vertalingen vaak aan authenticiteit, begrijpelijkheid en leesbaarheid. Daarom besloot hij onder zijn leiding en samen met een aantal van zijn studenten om aan een nieuwe vertaling te wholesale jerseys beginnen. Hierbij lag de nadruk vooral op een duidelijke en correcte weergave van de betekenissen van de Koran. Dit met Телец als at voornaamste doel de toegankelijkheid van de Koran te vergroten en iedereen de kans te bieden om dit boek beter te begrijpen.

Het boek “De interpretatie van de betekenissen van de Koran” uitgebracht door “Aboe Ismail & Studenten” is nu verkrijgbaar. BESTEL HIER!

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2018 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden