Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Het laatst neergezonden hoofdstuk

Elke moslim heeft geaccepteerd dat Allah de God is en dat de Islam Zijn Godsdienst is en dat Mohammed (vrede zij met hem) de Profeet is. Ook weet de moslim dat de eerst neergezonden Soera aan de Profeet het hoofdstuk “lees” (Iqra’) is.

Maar wat is het laatst neergezonden hoofdstuk aan onze betrouwbare Profeet?

Alle lof zij Allah.

Ibn cAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat hoofdstuk an-Nasr het laatst neergezonden hoofdstuk uit de Koran is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Als de Hulp van Allah en de overwinning komt.”
(Hoofdstuk (110) an-Nasr, vers 1.)

cOebaydoellaah ibn cAbdillaah ibn cOetbah overleverde: “Ibn cAbbaas heeft het volgende tegen mij gezegd: “Weet jij wat het laatst (volledig) neergezonden hoofdstuk van de Koran is?” Ik zei: “Ja, “Als de Hulp van Allah en de overwinning komt.” Hij zei: “Je hebt de waarheid gesproken.”
(Moeslim)

Dit wordt ondersteund door de authentieke overlevering van cOmar en ibn cAbbaas (moge Allah tevreden over hen zijn) waarin zij zeggen dat dit hoofdstuk een teken was van de nabijheid van het overlijden van de Profeet (vrede zij met hem).
(al-Boekhaarie)

Ibn cAbbaas overleverde: “cOmar had de gewoonte om mij met de oudere mannen (die bij de slag van Badr gevochten hadden) te laten zitten. Sommige van hen vonden dit niet leuk en zeiden tegen cOmar : “Waarom laat je deze jongen naast ons zitten, terwijl wij zonen van zijn leeftijd hebben?” cOmar zei: “Om wat jullie weten over zijn positie (met andere woorden zijn religieuze kennis).” Op een dag riep cOmar mij en liet mij plaatsnemen bij dit gezelschap (ik denk dat hij me slechts riep om aan hen mijn religieuze kennis te laten zien). cOmar vroeg hen toen (in mijn bijzijn): “Wat hebben jullie te zeggen over de interpretatie van het hoofdstuk waarin Allah zegt: “Als de Hulp van Allah en de overwinning komt.” Sommige van hen zeiden: “Wij zijn bevolen om Allah te prijzen en om Zijn Vergiffenis te vragen wanneer Zijn Hulp ons toekomt en wij zegevieren (over onze vijanden).” Sommige van hen zwegen. Toen vroeg cOmar aan mij: “Zeg jij hetzelfde?” Ik zei: “Nee.” Hij zei: “Wat zeg jij dan?” Ik zei: “Het is het teken van de nabije dood van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) waar Allah hem van informeerde. Allah zei: (interpretatie van de betekenis):

“Als de Hulp van Allah en de overwinning komt. En jij (o Mohammed) de mensen de Godsdienst van Allah in groepen ziet binnentreden. Verheerlijk dan jouw Heer met lofuitingen en vraag Hem om Vergiffenis. Voorwaar, Hij is de Meest Berouwaanvaardende.”
(Hoofdstuk (110) an-Nasr, vers 1-3.)

Daar zij cOmar het volgende op: “Ik weet er niks anders over dan dat wat jij hebt gezegd.”

Al-Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat Al-Baraa’ ibn cAazib heeft gezegd: “Het laatst neergezonden hoofdstuk is Baraa’ah. En de laatst neergezonden vers is (interpretatie van de betekenis):

“Zij vragen jou om een oordeel. Zeg: “Allah oordeelt over degene die geen ouders of kinderen heeft.”
(Hoofdstuk (4) an-Nisaa’, vers 176.)

cAa’ishah (moge Allah tevreden over haar zijn) heeft gezegd: “Het laatst neergezonden hoofdstuk is al-Maa’idah.” Djoebayr ibn Noefayr heeft hierover gezegd: “Ik kwam bij cAa’ishah en zij zei: “Lees jij al-Maa’idah?” Ik zei: “Ja, het is de laatst neergezonden hoofdstuk, dus accepteer al het toegestane wat je erin treft en verbied al het verbodene.” Ik vroeg haar over het gedrag van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en zij zei: “De Koran.”
(authentiek verklaard door Shoecayb al-Arnacoet in Tahqieq ul-Moesannad)

Er is geen overlevering van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) die aangeeft wat de laatst neergezonden hoofdstuk van de Koran is. Dit is de reden dat de metgezellen van mening verschilden hierover. Elk van hen zei wat hij na Idjtihaad (persoonlijke inspanning) hierover te weten was gekomen. Al-Bayhaqie (moge Allah hem genadig zijn) zei hierover: “De meningsverschillen zijn met elkaar te verenigen door het feit dat elk van hen volgens zijn kennis antwoordde.”

En Allah weet het het best.

(al-Moebaarakfoerie in Toehfat ul-Ahwadhie)
Islamqa.com

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden