Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Koran lezen of uit het hoofd reciteren?

Is het reciteren uit de Koran beter dan het reciteren uit het hoofd?

(Alle) Lof zij Allah.

Wanneer men Koran reciteert, buiten het gebed, dan is het reciteren uit de Koran beter, omdat het nauwkeuriger is en het helpt de persoon beter te memoriseren. Maar als het uit het hoofd reciteren makkelijker is en het helpt de persoon een betere gemoedstoestand te krijgen, dan moet hij uit het hoofd reciteren.

Tijdens het gebed is het echter beter om uit het hoofd te reciteren, omdat wanneer een persoon uit de Koran reciteert hij dan bepaalde handelingen herhaaldelijk zal moeten verrichten, zoals de Koran vasthouden, de Koran neerleggen, het omslaan van de pagina’s en het kijken naar de letters. Door dit te doen, is hij niet in staat om tijdens het staan in het gebed zijn rechterhand op zijn linkerhand op zijn borst te leggen of zijn armen te spreiden tijdens het buigen en neerknielen als hij de Koran onder zijn arm (vast)houdt. Daarom is het volgens ons beter dat de persoon die bidt uit het hoofd reciteert dan uit de Koran.

Wij zien sommige mensen, wanneer zij achter de imam bidden, de Koran vasthouden en meelezen met de recitatie van de imam. Dit is iets wat niet gewenst is vanwege de hierboven genoemde zaken en omdat zij niets anders hoeven te doen dan de imam te volgen. Maar wanneer de imam geen goed geheugen heeft en hij tegen iemand van degenen die achter hem staan zegt: “Bid achter mij en lees met mij mee uit de Koran en corrigeer mij wanneer ik een fout maak,” dan is hier niets mis mee.

Islam.qa.com

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden