Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Mag de Koran vanaf een computerscherm gelezen worden?

Ik werk in een bedrijf en tijdens mijn pauze lees ik de Koran vanaf een computerscherm. Is het noodzakelijk om in staat van reinheid te zijn om op deze manier de Koran te lezen, net zoals dit het geval is wanneer uit de Moes-haf wordt gelezen?

Alle lof zij Allah.

Er is geen verschil tussen het lezen van de Koran vanuit de Moes-haf, of vanaf een elektronisch apparaat zoals een computer of smart Phone. Waar het om gaat is het lezen van de Koran middels het bewegen van de lippen en het kijken naar de Woorden van Allah. Dit kan ook gedaan worden door gebruik te maken van elektronische apparaten. Hiermee is dan ook de beloning te verkrijgen waarover de Profeet (vrede zij met hem ) heeft gezegd: “Degene die één letter reciteert uit het Boek van Allah zal een goede daad en tien goede daden gelijk daaraan ontvangen. En ik zeg niet dat “Alif-Laam-Miem een letter is, maar “Alif” is een letter, “Laam” is een letter en “Miem” is een letter.”
(Sahieh at-Tirmidhie)

In al-Moecdjam ul-Wasiet (boekdeel 2, blz. 360) staat: “Het lezen van het Boek (de Koran) betekent het volgen van de woorden met de ogen en deze (woorden) uitspreken.”

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah heeft gezegd: “Als hij de Koran leest omwille van Allah, de Verhevene, dan zal hij in alle gevallen hiervoor beloond worden.”
(al-Fataawa al-Koebra, boekdeel 2, blz. 419)

Het is niet noodzakelijk om in staat van reinheid te verkeren voor het lezen van de Koran. Het is slechts noodzakelijk bij het aanraken van de Moes-haf1.

Als iemand uit zijn hoofd de Koran reciteert of als er vanuit de Moes-haf wordt gelezen zonder deze aan te raken, dan is hier niets op tegen.

Dus ook voor het lezen van de Koran vanuit een computerscherm hoeft men niet in staat van reinheid te verkeren.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

 


1Ook hierover bestaat een meningsverschil tussen de geleerden. De meest correcte uitspraak is dat het wenselijk is dat iemand in staat van reinheid verkeert als hij of zij de Moes-haf aanraakt, maar het is niet verplicht.

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden