Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Moslim Omroep interviewt Aboe Ismail over de “Koranvertaling”

De Moslimomroep (MO) heeft Aboe Ismail geïnterviewd over de nieuwe ‘Koranvertaling’ van hem en zijn studenten bupropion 150 mg.

Imam en islamdocent Aboe Ismail laat onder meer weten dat dit boek met uiterste zorg is samengesteld. Er is nauw contact geweest met geleerden die gedurende het proces hebben geadviseerd, de bekendste en betrouwbaarste Tafsierboeken zijn geraadpleegd en de betekenissen van de Koran zijn op basis hiervan geïnterpreteerd. Dit is duidelijk op te maken uit de extra bijgevoegde teksten die tussen haakjes staan in de verzen.

Hierdoor wordt de lezer de mogelijkheid geboden om de tekst beter en op de correcte manier te begrijpen. Ook controversiële verzen en verzen die vaak door extremisten uit hun verband worden getrokken, zijn nu goed te begrijpen en uit te leggen. Maar, zegt Aboe Ismail, het daadwerkelijke genot van de Koran kan men alleen ervaren door de Koran in het Arabisch te lezen.

Lees hier het volledige interview.

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden