Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Tijdens het gebed uit de Moes-haf reciteren

Is het toegestaan voor de imam om tijdens de Taraawieh-gebeden uit de Koran te lezen?

Alle lof zij Allah.

Er is niets op tegen om tijdens de Taraawieh-gebeden uit de Moes-haf te lezen. Dit zal er immers toe leiden dat degenen die achter de imam bidden de gehele Koran zullen horen. De Koran en de Soennah geven te kennen dat de Koran gereciteerd moet worden in het gebed, of dat nu vanuit de Moes-haf wordt gedaan of uit het hoofd.

Uit een authentieke overlevering valt op te maken dat cAa’ishah haar (later bevrijde) slaaf Dhakwaan heeft bevolen om haar in het gebed te leiden tijdens de nachtgebeden van Ramadan. Hierbij reciteerde hij de Koran vanuit de Moeshaf. Deze overlevering is te vinden in Sahieh al-Boekhaarie.

Sheikh ibn Baaz
(Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 2)

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden