Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

“De interpretatie van de betekenissen v/d Koran”

De Koran is een Leiding voor de gehele mensheid en is bedoeld als Verkondiger van verheugende Tijdingen en als Waarschuwer. De Koran kan niet geëvenaard worden in welk opzicht dan ook. Het is een Boek dat geen tegenstrijdigheden bevat. Ieder Woord is met een Goddelijke Precisie geopenbaard. De Koran is het eeuwige Wonder dat Allah aan Zijn Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) heeft geopenbaard.

Het Wonder van de Koran beperkt zich niet alleen tot de hogere vormen van taalkunst die hun weerga niet kennen, maar het Wonder daarvan is ook te vinden in de manier waarop de Woorden ervan de harten ontroeren, verzachten en tot diep in de ziel doordringen. Het Wonder van de Koran uit zich ook in het feit dat het eeuwen geleden geopenbaard is maar dat er zaken in vermeld staan die pas onlangs ontdekt zijn.

Er is geen beter boek om te lezen dan de Koran en de interpretatie van de betekenissen daarvan. Haal de Koranvertaling daarom snel in huis!

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden