Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Vergelijkingen in de Koran

We zien dat er veel vergelijkingen in de Koran worden aangehaald. Wat is hier het voordeel van?

Alle lof zij Allah.

Sheikh ash-Shanqietie (moge Allah hem Genadig zijn) zei in zijn commentaar op het vers (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben voor de mensen in deze Koran alle voorbeelden herhaald. Maar de mens is bovenal twistziek.”
(Hoofdstuk (18) al-Kahf, vers 54.)

“In deze en soortgelijke vergelijkingen in de Koran zijn er grote lessen en berispingen die de waarheid verduidelijken. Niemand kan de betekenissen van deze vergelijkingen begrijpen, behalve degenen die kennis hebben. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En zo stellen Wij de voorbeelden voor de mensen. En niemand begrijpt het, behalve degenen die over kennis beschikken.”
(Hoofdstuk (29) al-cAnkaboet, vers 43.)

Een deel van de wijsheid achter de vergelijkingen is het ervoor zorgen dat mensen aan het denken worden gezet, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zo stellen Wij de voorbeelden voor de mensen, opdat zij zullen nadenken.”
(Hoofdstuk (59) al-Hashr, vers 21.)

Op een andere plek in de Koran legt Allah uit dat, naast het feit dat deze vergelijkingen de Waarheid verduidelijken, deze ook aanleiding zijn voor sommige mensen om geleid te worden en voor anderen om af te dwalen, zoals Hij zegt in het vers (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Allah schaamt Zich niet om een voorbeeld te stellen, zelfs niet van een mug of iets dat groter is dan dat. En wat betreft degenen die geloven, zij weten dat het de Waarheid is van hun Heer. Maar wat betreft degenen die niet geloven, zij zeggen: “Wat bedoelde Allah met deze vergelijking?” Daarmee doet Hij velen afdwalen, en velen doet Hij daarmee leiden. En het zijn slechts de verdorvenen die Hij daarmee doet afdwalen.”
(Hoofdstuk (2) al-Baqarah, vers 26.)

Degenen die gehoor geven aan hun Heer zijn degenen die over wijsheid beschikken en degenen die de betekenissen van de vergelijkingen overpeinzen. Zij zijn degenen die voordeel halen uit de uitleg van de Waarheid die zich in de vergelijkingen bevindt. Degenen die geen gehoor geven aan hun Heer zijn degenen die de vergelijkingen niet overpeinzen. Zij zijn degenen die de uitleg van de Waarheid niet begrijpen.
De eerste groep zijn degenen waarover Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“… en velen doet Hij daarmee leiden.”
(Hoofdstuk (2) al-Baqarah, vers 26.)

De tweede groep zijn degenen waarover Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Daarmee doet Hij velen afdwalen.”
(Hoofdstuk (2) al-Baqarah, vers 26.)

Over de tweede groep zegt Hij verder (interpretatie van de betekenis):
“En het zijn slechts de verdorvenen die Hij daarmee doet afdwalen.”
(Hoofdstuk (2) al-Baqarah, vers 26.)

(Adwa’ ul-Bayaan, boekdeel 4, blz. 143/144)
www.islamweb.net

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden