Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Een interessante vraag van een lezer van de nieuwe Koranvertaling

Ik begon met het lezen van jullie boek (De interpretatie van de betekenissen van de Koran) en zag tot mijn verbazing het volgende stuk daarin voorkomen:

(Hoofdstuk (86) at-Taariq, vers 6-7.)
6. Hij is geschapen van spuitend water (d.w.z. van mannelijk zaad).
7. Dat tussen de rug(gengraat) en de ribben(kast) vandaan komt.

Als ik het goed begrijp wordt er daar gezegd dat de sperma uit de borstholte van de man vandaan komt? Dat klopt toch niet? Of waren de mensen van vroeger anders ingesteld? Maar dat kan denk ik ook niet? Er wordt toch gezegd dat in de Koran geen enkele fout zit, dit lijkt me namelijk een ernstige fout?

Alle Lof zij Allah,

De Koran beschrijft zaken die voor de mens soms op het eerste gezicht niet te begrijpen zijn. Dit vanwege het gebrek aan kennis, inzicht en verstand. Het gaat hier om zaken die diepgaand onderzoek en vooruitstrevende wetenschap vereisen. Zaken waarvan niemand kennis had tijdens de openbaring van de Koran, maar die wij vandaag de dag dankzij de moderne technieken wel hebben kunnen achterhalen. Dit is dan ook één van de krachten van de Koran.

Zo kan iedereen met logisch verstand beredeneren dat sperma afkomstig is van de testikels. Maar niemand kan weten dat deze testikels eigenlijk bevloeid worden door de arteria testicularis, ook wel balslagader genoemd. De balslagader gaat naar de zaadbal. De oorsprong van deze slagader bevindt zich in de aorta abdominalis, net onder de nierslagaders. Dus je kunt zeggen dat de functie van de testikels wordt verzekerd door een bloedvat dat tussen de ruggengraat en de ribbenkast (met name de nierregio) ligt. Zonder deze slagader kan er ook geen mannelijk zaad zijn. Verder heeft de moderne wetenschap ons geleerd dat de testikels, embryologisch gezien, zijn ontstaan uit naast de nier gelegen weefsel, dus wederom tussen de ruggengraat en de ribbenkast. De testikels groeien aan de dorsale wand van de peritoneale holte (rugzijde van de buikholte – tussen de ruggengraat en de ribbenkast). Later dalen ze af (descensus testicolorum). Hierbij voeren ze de zaadstreng (ductus deferens) met zich mee naar beneden.

Een verdere studie van de testikels en de eerste fasen van de ontwikkeling van het kind in de buik van zijn moeder laat zien dat bijna alles wat daarmee te maken heeft gelegen is in het gebied tussen de ruggengraat en de ribbenkast zoals Allah ons vertelt. Dus zoals wij al wisten, heeft Allah in de Koran niets anders dan de Waarheid gesproken. En als de lezer iets tegenkomt in de Koran wat volgens hem fout is, dan moet hij dit wijten aan zijn tekortschietende verstand en niet aan het perfecte Boek van Allah. Want in het Boek van Allah kunnen geen fouten staan.

 


Reactie van de vraagsteller op het antwoord:

Heel erg bedankt voor het nemen van de moeite om het mij uit te leggen.
Ik moet niet meer zomaar iets aannemen zonder er verder wat van te weten en erover te vragen.
Wauw door alleen dat begon ik sterk te twijfelen maar nu het zo mij is uitgelegd kan ik weer verder met praktiseren van het mooie geloof. Als ik nog vragen tegenkom door het boek zal ik zeker jullie benaderen. Trouwens nog een compliment voor het zo goed uit te schrijven van het boek!

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden