Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Was de Profeet (vrede zij met hem) ook de auteur van de Koran?

Was Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de auteur van de Koran?

De Koran heeft geen auteur. Geen enkele persoon heeft ooit beweerd de Koran te hebben geschreven. Ook is er geen enkele groep of individu die de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) voorgegaan is in het voordragen, onderwijzen en uitleggen van de Koran.

Elke historicus (moslim of niet) zal getuigen dat Mohammed (vrede zij met hem) de enige is van wie de Koran afkomstig is en die verantwoordelijk is voor het voordragen, onderwijzen en uitleggen ervan aan de (toenmalige) Arabieren. Dit leidde er ook toe dat enkele intellectuelen en oriëntalisten beweerden dat Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zelf de Koran had geschreven.

Degenen die beweren dat de Koran geschreven is door de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zijn absoluut fout. Maar het alleen beweren dat zij fout zitten, zonder met bewijzen te komen, is niet genoeg.

Als we kijken naar de aard van dit glorieuze Boek (de Koran) en naar de mogelijkheden die de Profeet tot zich had, zullen we ons realiseren dat deze beweringen onlogisch en ongegrond zijn.

Ten eerste was de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) ongeletterd. Hoe kan een analfabeet komen met zo’n waardevolle, intellectuele en inspirerende tekst die het vertrouwen niet alleen van de Arabieren won maar ook van de rest van de wereld?

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is nooit naar school geweest. Niemand onderwees hem. Hij had geen enkele leraar op welke vakgebied dan ook. Hoe kon hij dan beschikken over de wetenschappelijke kennis die in de Koran vermeld staan, en kennis over astronomie en oceanologie etc. (Voorbeelden hiervan zijn de vermelding van zeestromingen, sterren, aarde, maan en de zon met hun vastgelegde banen in hoofdstuk ar-Rahmaan. Er zijn nog vele andere wetenschappelijke verklaringen beschreven in de Koran, die we niet allemaal gaan benoemen in dit korte artikel).

In de tijd dat de Koran werd geopenbaard, was de Arabische taal rijk aan expressie en literatuur. De Koran daagde toen deze Arabische literatuur en poëzie uit. De Profeet Mohammed, als analfabeet, kon onmogelijk komen met iets wat zo perfect was dat zelfs de Arabische poëzie en literatuur overtrof en dit in een periode waarin deze taal op zijn hoogtepunt van ontwikkeling was.

Verder had hij (vrede zij met hem) geen enkele reden om vanuit zichzelf met iets te komen zoals de Koran, wat juist ervoor zou zorgen dat de gehele samenleving van de (toenmalige) Arabieren zijn vijand zou worden. Waarom zou hij zoiets doen? Waarom zou hij met bewoordingen komen die (destijds) bijna tegen alle normen van de samenleving van de (toenmalige) Arabieren inging en het verlies van zijn rijkdom, reputatie, familie, vrienden en andere dierbaren tot gevolg zou hebben?

De Openbaring van de Koran vond (in delen) plaats over een periode van 23 jaar. Dat is een zeer lange tijd! Is het mogelijk dat iemand gedurende een periode van 23 jaar dezelfde stijl van spreken, zoals de Koran vertoont en in stand houdt? Bovendien zijn de uitspraken van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) vastgelegd in de Ahaadieth (de overleveringen). Wanneer we kijken naar de stijl van de Ahaadieth en deze vergelijken met de stijl van de Koran, kunnen we met zekerheid concluderen dat het om twee verschillende en uiteenlopende stijlen gaat.

De Profeet sprak de mensen toe in het openbaar. Het is niet logisch dat een persoon met twee uiteenlopende en compleet verschillende spreekstijlen mensen toespreekt this link. Dit is wederom een reden dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zelf niet de Koran zou hebben geschreven.

Maryam (Maria, de moeder van Jezus) in de Koran.

De Koran vermeldt ons hierover (interpretatie van de betekenis):

En (gedenk) toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou bevoorrecht, jou gereinigd en jou verkozen boven de vrouwen van de werelden.”
(Hoofdstuk Aali-cImraan, vers 42.)

“…jou verkozen boven de vrouwen van de werelden”: Zelfs de bijbel spreekt niet over een dergelijke eer richting Maria.

We zijn er van overtuigd dat de gehele Koran het werkelijke Woord van Allah (God) is en we zullen het nooit en te nimmer eens zijn met degenen die de Profeet kwaad gezind zijn en beweren dat de Profeet het geschreven heeft.

Een vraag gericht naar degenen die met deze valse beweringen komen: “Hebben jullie er nog iets op tegen of gaan jullie wel akkoord (met het feit) dat de Profeet (vrede zij met hem) een Arabier was?”

Deze Arabier wendde zich in eerste instantie alleen tot andere Arabieren. Hij sprak niet tot Indiase moslims, Chinese moslims of Nigeriaanse moslims. Hij richtte zich louter tot zijn eigen volk, de Arabieren.

Of zij het (uiteindelijk) eens waren met hem of niet, hij sprak tot hen op de meest sublieme wijze en vertelde, met woorden die tot in het diepste van hun harten en in hun gedachten door drongen, dat Maryam (Maria) de moeder van cIesa (Jezus) is. Een Joodse vrouw verkozen boven de vrouwen van de werelden. Niet zijn eigen moeder, vrouw, dochter of elke andere Arabische vrouw (is deze eer toegekomen), maar een Joodse vrouw! Kan iemand hier uitleg aan geven?

Het is eerder gebruikelijk dat een persoon deze verheven positie als eerst aan zijn eigen moeder, vrouw of dochter zou toekennen. Kan iemand uitleggen waarom de Profeet Mohammed (als hij de auteur van de Koran zou zijn) hiervan is afgeweken en Maryam (Maria, de moeder van Jezus) heeft gekozen voor deze eervolle positie?

Het antwoord is heel simpel, hij had geen keus. Hij had geen recht om te spreken uit eigen begeerte. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En hij spreekt niet uit (eigen) begeerte. Het is slechts een Openbaring die geopenbaard is.”
(Hoofdstuk an-Nadjm, vers 3-4.)

In de Koran is ter ere van Maryam een heel hoofdstuk (nummer 19) vernoemd. Deze hoogstaande positie voor Maryam is zelfs in de Bijbel niet te vinden. Als de Profeet de auteur van de Koran zou zijn geweest, dan zou hij het niet na kunnen laten om naast Maryam zijn eigen moeder Aaminah en zijn geliefde vrouw Khadiedjah en dochter Faatimah ook te vermelden. Maar dit was niet het geval, simpelweg omdat de Koran niet zijn eigen werk is!

Toekomstige gebeurtenissen in de Koran.

De Islam is gebaseerd op het stellen van vertrouwen (in Allah) en het is een religie die ook gekenmerkt wordt door wonderen. Eén van de wonderen die de Profeet (vrede zij met hem) werd geschonken, was het hebben van voorkennis van bepaalde toekomstige gebeurtenissen door middel van Openbaringen. In de Koran staan veel van deze gebeurtenissen beschreven.

Een voorbeeld is de voorspelling van de vernietiging van het Perzische rijk op het moment dat dit een enorme overwinning had behaald op Rome. Als de Profeet de Koran zou hebben geschreven, zoals sommigen beweren, dan zou zijn toekomst in gevaar lopen door zulke voorspellingen te plaatsen. Op het moment van Openbaring waren geen satellietfoto’s of inlichtingendiensten aanwezig en toch is zijn voorspelling later uitgekomen.

Verder staan er talrijke natuurverschijnselen zeer gedetailleerd beschreven in de Koran, die recentelijk door deskundigen als zeer nauwkeurig worden geacht. Een voorbeeld hiervan is de beschrijving van de complexe, fysieke ontwikkeling van een foetus. In opeenvolgende stadia, binnen in de baarmoeder. Deze beschrijving komt exact overeen met de hedendaagse embryologische kennis die onlangs door wetenschappers is ontdekt.

Het is nu duidelijk dat de Koran niet het werk kan zijn van de Profeet (vrede zij met hem), het is onmogelijk dat hij (vrede zij met hem) toen al over al deze gedetailleerde informatie beschikte.

En vooral vanwege het feit dat de Profeet ongeletterd was.

www.islamweb.net

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden