Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Wat is beter? Koran lezen of beluisteren?

Is het beter om de Koran te lezen of te luisteren naar een recitatie van de Koran?

Alle lof zij Allah. Het lezen en beluisteren van de Koran zijn beide goede daden waarvoor de moslim zal worden beloond.

De Profeet (vrede zij met hem) hield ervan om de Koranrecitaties van andere mensen te horen.

In een overlevering geeft cAbdoellaah ibn Mascoed te kennen dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) tegen hem zei: “Reciteer de Koran voor mij.” Ik zei: “O Boodschapper van Allah, moet ik (verzen uit de Koran) voor jou reciteren, terwijl het (d.w.z. de Koran) aan jou is geopenbaard?” Hij zei: “Ik hou ervan om het (d.w.z. Koranrecitaties) van anderen te beluisteren.” Dus ik begon (hoofdstuk) an-Nisaa’ te reciteren. En toen ik het volgende vers bereikte (interpretatie van de betekenis):

“Hoe zal het zijn als Wij uit iedere gemeenschap een getuige (naar voren) brengen en Wij jou (o Mohammed) als getuige (naar voren) brengen tegen deze (gemeenschap)?”
(Hoofdstuk (4) an-Nisaa’, vers 41.)

hief ik mijn hoofd op, of een man tikte mij aan waarna ik mijn hoofd ophief, en ik zag zijn tranen (d.w.z. de tranen van de Profeet) vloeien.”
(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het beste wat je kunt doen is dus datgene wat het meeste in jouw belang is en het meeste effect op jou heeft, of dat nu het lezen van de Koran is of het beluisteren ervan. Want het doel van het lezen is het overpeinzen en begrijpen van de betekenissen en handelen volgens de Voorschriften uit het Boek van Allah. Zo zegt Allah, de Verhevene, het volgende (interpretatie van de betekenis):

“(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou (o Mohammed) hebben neergezonden, opdat zij zullen nadenken over de Verzen ervan, en opdat de bezitters van verstand er lering uit zullen trekken.”
(Hoofdstuk (38) Saad, vers 29.)

“Voorwaar, deze Koran leidt naar datgene wat juist is.”
(Hoofdstuk (17) al-Israa’, vers 9.)

“Zeg: “Het is voor degenen die geloven een Leiding en een Genezing.””
(Hoofdstuk (41) Foessilat, vers 44.)

(Fataawa ash-Sheikh ibn Baaz, boekdeel 11, blz. 364)
Islamqa.com

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden