Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Wat wordt bedoeld met “djinns en mensen” in Soerah an-Naas?

Wat wordt bedoeld met “djinns en mensen” in Soerah an-Naas? Zijn dat de Shayaatien (satans) onder de mensen en de djinn?

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Ik zoek toevlucht bij de Heer van de mensen. De Koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de influisteraar (d.w.z. van de satan) die zich terugtrekt (en stopt met het influisteren wanneer iemand Allah gedenkt). Degene die influistert in de borsten (d.w.z. in de harten) van de mensen. Onder de djinns en de mensen.”
(Hoofdstuk (114) an-Naas, vers 1-6.)

In deze verzen wordt het bevel gegeven om toevlucht te zoeken bij Allah tegen de influisteraar (d.w.z. de satan) die zich terugtrekt (en stopt met het influisteren wanneer iemand Allah gedenkt) en in de borsten van de mensen fluistert.

Deze verzen vertellen ons ook wie de influisteraar is, het kan zijn dat hij zich onder de djinn of onder de mensen bevindt.

Al-Hasan heeft gezegd: “Beiden zijn satans; de satan onder de djinn fluistert in de harten van de mensen, en de satan onder de mensen benadert de mensen openlijk.”

Qataadah heeft gezegd: “Onder de djinn zijn er satans en onder de mensen zijn er satans, dus zoek toevlucht bij Allah tegen de satans onder de mensen en de djinn.”

Dit is de correcte mening over dit vers.

Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “De correcte opvatting omtrent de betekenis van dit vers is dat de woorden “Onder de djinns en de mensen” verwijst naar de influisteraar. Er zijn twee soorten influisteraars, één is afkomstig van de djinn en één is afkomstig van de mensen. De djinn fluistert in de harten van de mensen en de mens fluistert ook in de harten van de mensen.”

Naast het feit dat deze influisteringen met elkaar overeenkomen, hebben zij ook beide slechte bedoelingen.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zo hebben Wij voor iedere Profeet vijanden aangesteld: satans van onder de mensen en de djinns. Zij werpen elkaar sierlijke woorden toe om (elkaar) te misleiden. En als jouw Heer het had gewild, dan hadden zij dit niet gedaan. Dus laat hen en datgene wat zij verzinnen.”
(Hoofdstuk (6) al-Ancaam, vers 112.)

De satan fluistert zijn valsheid in bij de mensen en deze mensen brengen het over op andere mensen, dus de satan onder de mensen en de djinn hebben met elkaar gemeen dat zij slechte bedoelingen hebben en het slechte influisteren.

Dit vers geeft aan dat we toevlucht moeten zoeken bij Allah tegen het kwaad van beide typen satans, onder de mensen en onder de djinn.

Sheikh ibn ul-cOethaymien heeft gezegd in Tafsier Djoez’ cAmma: “De woorden “Onder de djinns en de mensen” verwijst naar de influisteraar, die kan afkomstig zijn van de djinn of van de zonen van Adam.

De influisteringen van de djinn zijn duidelijk omdat zij door (het lichaam van de) mensen stromen, zoals het bloed dit ook doet.

De influisteringen van mensen daarentegen gebeuren als zij naar een persoon gaan een deze aansporen om het slechte te doen of dit schoonschijnend voor hem te maken, totdat deze (slechte) gedachtes de overhand krijgen en hij ernaar handelt.

En Allah weet het best.

Islam.qa.com

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden