Login / Aanmelden 0

Bestelling


Er zijn nog geen producten toegevoegd.

Bezoek de webshop om producten toe te voegen aan uw bestelling.

Welke aanbidding is beter?

Welke aanbiddingsvorm is beter in de nacht: gebeden verrichten of het reciteren uit de Koran?

Alle lof zij Allah.

Het verrichten van gebeden is beter dan het reciteren van de Koran buiten de gebeden om. Dit is het standpunt van de geleerden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft het volgende gezegd: “Wees standvastig (in je aanbiddingen) zelfs als je niet in staat bent om alle deugdzame daden uit te voeren. Weet dat de beste daad die men kan verrichten het gebed is. En dat niemand zijn Woedoe’ behoudt, behalve een gelovige.”

Maar als een persoon meer voldoening haalt uit het reciteren van de Koran buiten het gebed om en zich hierdoor beter kan concentreren en de verzen beter kan overpeinzen en begrijpen, dan is het in dit geval beter om dat te doen waar men het meeste profijt uit haalt.

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah
(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 23, blz. 62)

Alle opbrengsten van de webshop van DeKoran.nl worden gebruikt om de kosten te dekken en huidige en toekomstige projecten te bekostigen.
© 2013 - 2020 DeKoran.nl | alle rechten voorbehouden